Impressum

TECNOVIS GmbH
Lessingstr. 20, 63110 Rodgau

Tel: +48 (78) 886 20 20
kontakt@tecnovis.pl

Dyrektor zarządzający: Wolfgang Roth
Sąd Rejonowy:  Offenbach am Main, HRB48327
Numer identyfikacji podatkowej: DE226776251

Odpowiedzialność:

Starannie przygotowaliśmy informacje na naszej stronie internetowej i zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany lub aktualizacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, za informacje w szczególności nie za ich kompletność, dokładność, aktualność, użyteczność lub nienaruszanie praw autrorskich lub praw stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z naszych stron internetowych lub informacji w nich zawartych, chyba że są one oparte na intencji z naszej strony.

Linki:

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się linki do stron internetowych osób trzecich. Odbywa się to wyłącznie jako usługa dla odwiedzających naszą stronę internetową. Nie mamy wpływu ani nie kontrolujemy treści tych zewnętrznych stron internetowych, nie identyfikujemy ich treści i nie rekomendujemy ani nie popieramy ich użycia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, za zawartość zewnętrznych stron internetowych lub za ich wykorzystanie.

Prawo autorskie:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacyjne, a także ich układ na naszych stronach internetowych podlegają ochronie praw autorskich i innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Treści naszych stron internetowych nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane, wykorzystywane lub udostępniane stronom trzecim w celach komercyjnych. Niektóre z naszych stron internetowych zawierają również teksty, obrazy i grafiki, które podlegają prawom autorskim stron trzecich.

Prawa licencyjne:

Własność intelektualna zawarta lub oferowana na naszych stronach internetowych jest chroniona prawami własności przemysłowej, w szczególności patentami oraz prawami autorskimi. Za pośrednictwem naszych stron internetowych jawnie ani niejawnie prawa użytkowania, np. Licencje, prawa własności intelektualnej i prawa autorskie.